لباس ورزشی

1-11 از 11

شما در هر سن و سالی که باشید احتیاج به ورزش دارید و این امر فقط با یک لباس ورزشی خاص که مناسب تن شما باشد محقق می شود

لباس مناسب ورزشی علاوه بر زیبایی باید دارای جنس مناسب هم باشد تا به بدن شما در صورت تعرق آسیب نرساند