tracker free

شال و روسری

شال و روسری رکن اساسی حجاب در کشور ما ، ایران می باشد و همچنین برای پوشاندن سر و گردن در زمستان حتی در کشور های دیگر مورد مصرف قرار می گیرد.

همین شال و روسری می تواند دارای تزئینات خاص و بسیار زیبایی باشد که شما آن هارا در مراسم خاص به سر کنید.

شال های نخی ما قابلیت نوشتن هر متن دلخواه و عکس و طرح از طرف شما را دارد و کافی است تا شما فقط آن را سفارش دهید و با بهترین کیفیت و هنر دریافت نمایید